Programul de conformare cu
legislaţia spălării banilor

1. Cine suntem?

Programul de conformare cu legislaţia spălării banilor este un serviciu de consultanţă juridică oferit de casa de avocatură Chiriţă şi asociaţii din Cluj Napoca. Societatea de avocatură este constituită în 2011 şi este specializată în domenii de congruenţă cu această lege, cum ar fi drept penal, drept informatic, infracţiuni economice şi drepturile omului. În cadrul firmei îşi desfăşoara activitatea peste 20 de avocaţi, având o vastă experienţă în ceea ce priveşte infracţiunea de spălare de bani şi legislaţia aferentă acesteia. Pentru mai multe detalii despre noi, vă rugăm să ne vizitaţi site-ul: www.chirita-law.com

2. Ce prevede programul de conformare cu
legislaţia spălării banilor?

Legea nr. 129/2019 reprezintă noul cadrul legal care stabileşte şi guvernează procedurile cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, lege care a intrat în vigoare de la 21 iulie 2019. Această lege transpune directivele adoptate la nivelul Uniunii Europene, stabilind anumite obligaţii şi responsabilităţii pentru anumite firme, numite în cadrul legii entităţi raportoare.
Astfel, odată stabilită apartenenţa la una din categoriile expuse de lege, societatea este obligată să raporteze tranzacţiile suspecte sau anumite tranzacţii care nu prezintă indicatori de suspiciune. De asemenea, entităţiilor raportoare li se impun şi anumite măsuri de prevenire, cum ar fi cele privind cunoaşterea clientelei, identificarea beneficiarului real, păstrarea documentelor, pregătirea personalului şi numirea unei persoane desemnate. Toate aceste măsuri se cuantifică în obligaţia societăţilor raportoare de a comunica informaţiile respective cu autorităţiile naţionale competente în domeniu, precum Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului etc.

De asemenea, anumite proceduri expuse anterior se aplică tuturor societăţiilor, în măsura în care îndeplinesc anumite condiţii, cum ar fi cele care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 Euro.

Cunoaşterea în detaliu a acestor proceduri este absolut necesară, în ideea în care sancţiunile pot atrage chiar şi răspunderea penală. Pe lângă aceasta, amenzile au un cuantum ridicat, săvârşirea unei contravenţii putând atrage o sancţiune în valoare de 150.000 lei + 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată.

3. Ce oferim prin serviciul nostru?

Odată stabilită categoria de entităţi raportoare în care vă aflaţi, avocaţii specializaţi din cadrul firmei noastre, vor delimita obligaţiile care vă revin. După aceasta urmează oferirea unei consultanţe de specialitate pentru întocmirea documentelor necesare şi comunicarea cu autorităţiile prezentate în lege. Astfel, serviciile noastre cuprind:

1. Raportarea tranzacţiilor suspecte sau care nu prezintă indicatori de suspiciune
2. Măsurile necesare pentru cunoaşterea clientelei (măsuri standard, simplificate şi suplimentare)
3. Stabilirea beneficiarului real
4. Obligaţii cu privire la păstrarea documentelor
5. Desemnarea persoanei desemnate şi responsabilitatea acesteia
6. Adaptarea procedurilor interne

7. Evaluarea riscurilor
8. Supravegherea şi controlul modului de aplicare a prevederilor legale
9. Prelucrarea informaţiilor
10. Schimbul de informaţii cu autorităţiile competente
11. Completarea formularelor necesar a fi depuse
12. Training personal
13. Modificarea CIM şi a fişei postului

4. Cât costă serviciile din cadrul
prezentului program?

Datorită volumului de muncă, care variază în funcţie de obiectul de activitate al clientului, stabilirea unui preţ standard pentru serviciile oferite este imposibilă. Astfel, vă rugăm să cereţi o ofertă de preţ printr-un email la office@chirita-law.com, în care să precizaţi detaliile dumneavoastră şi ale companiei dumneavoastră.

5. Știri

6. Contactează-ne

Pentru mai multe detalii lăsați-ne un mesaj.