Invitație

Context

La 21 iulie 2019, a intrat în vigoare Legea nr. 129/2019. Aceasta reprezintă noul cadru legal care stabileşte şi guvernează procedurile cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Această lege transpune directivele adoptate la nivelul Uniunii Europene, stabilind anumite obligaţii şi responsabilităţi pentru cele mai multe companii şi instituţii publice. Astfel, odată stabilită apartenenţa la una dintre categoriile expuse de lege, orice persoană juridică este obligată să raporteze tranzacţiile suspecte sau anumite tranzacţii care nu prezintă indicatori de suspiciune. De asemenea, entităţilor raportoare li se impun şi anumite măsuri de prevenire, cum ar fi cele privind cunoaşterea clientelei, identificarea beneficiarului real, păstrarea documentelor, pregătirea personalului şi numirea unei persoane desemnate. Toate aceste măsuri se cuantifică în obligaţia societăţilor raportoare de a comunica informaţiile respective cu autorităţile naţionale competente în domeniu.

Cunoaşterea în detaliu a acestor proceduri este absolut necesară, în ideea în care sancţiunile pot atrage chiar şi răspunderea penală. Amenzile au un cuantum ridicat, săvârşirea unei contravenţii putând atrage o sancţiune în valoare de 150.000 lei + 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată.

Obligaţiile impuse prin lege vor fi incidente începând cu data de 18 ianuarie 2020. Cele mai afectate de noile prevederi legale sunt societăţile care activează în domenii precum jocurile de noroc, industria Horeca, cele care realizează tranzacţii imobiliare, societăţile financiare, precum şi cele care realizează frecvent tranzacţii în numerar cu sume care depăşesc 10.000 euro.

Workshop

În acest context, Societatea civilă de avocaţi Chiriţă şi Asociaţii în colaborare cu CHR Business&Tax Solutions SRL, organizează un workshop deschis oricărei persoane interesate de aceste prevederi. În cadrul său, într-o manieră interactivă, vom prezenta noutăţile legislative, obligaţiile care revin companiilor şi instituţiilor publice, precum şi măsurile care trebuie luate la nivelul acestora.

Workshop-ul se va desfăşura în data de 23 Ianuarie 2020, între orele 15-17 la Grand Hotel Italia, sala de conferinţe Bernini. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile, sub rezerva unei confirmări anterioare de participăre, trimisă prin mail până la data de 17.01.2020 la adresa: andra.oros@chirita-law.com. Vă rugăm ca, în cuprinsul acestui e-mail să precizaţi numărul şi numele persoanelor care doresc să participe, adresa de e-mail a acestora, precum şi numele companiei sau instituţiei în cadrul căreia activează.